Chương trình học

 

PRONUNCIATION

CLASS PERIOD TIME
PRO 1 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
PRO 2 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi

Hotline