Nguyễn Thượng Hoàng Khanh

- Bắt đầu học với Mrs.Thủy từ 2008 (5 tuổi).

- 2013 - Tham gia cuộc thi “ You Can Do It” - Giải Nhất.

- 2015 - Làm MC cuộc thi “Youth Never Say Can’t ”.

- 2016 - Tham gia cuộc thi “Youth Never Say Can’t lần 6” – Giải Nhì.

- 2017 – Tham gia trại hè Summer Camp tại Mỹ, em được giáo sư người Mỹ khen ngợi. 

- Hiện nay (2017): Hoàng Khanh là HS lớp 10 tại VN. Em đã có IELTS 6.5.


Hotline