Nguyễn Thái Minh - Cậu học trò đa tài!

  • Bắt đầu học với Mrs.Thủy từ năm 9 tuổi - 2008.
  • 2011 – Tham gia cuộc thi “You Can Do It - lần 1” – Đạt Giải Nhất.
  • 2012 – Tham gia “Youth Never Say Can’t” - Đạt Giải Nhì.
  • 2015 – Tham gia “Youth Never Say Can’t” - Đạt Giải Nhất.
  • 2015 – Tham gia khóa huấn luyện Quản Lý Hành Chánh AM10
  • Lớp 9 - đậu chuyên Anh Nguyễn Thượng Hiền
  • Lớp 11 - đậu 7.5 IELTS
  • Lớp 12 - lấy đc học bổng nhận học bổng 50% của ĐH Nebraska –Lincoln danh giá của Hoa Kỳ, bỏ qua ESL, bỏ qua cao đẳng cộng đồng.
  • 2016 - Vê nước làm MC chương trình “Youth Never Say Can’t” lân 6.
  • Hiện nay (2017) : Thái Minh là SV năm III ĐH Nebraska –Lincoln, USA.


Hotline